Til Lærere

2

Waste2development er et undervisningsmateriale målrettet udskolingsfasen i de danske folkeskoler. Målet med projektet er at lave et spændende, nærværende og relevant undervisningsmateriale, der sætter fokus på affaldshåndtering og bæredygtighed i udviklingslandene.

Verdens stigende affaldsmængder udgør et globalt samfundsmæssigt og miljømæssigt problem, der går hårdest udover udviklingslandene.

Dette materiale undersøger nogle af de mest kritiske affaldsproblemer vi står overfor og ser på hvilke løsninger der findes.

Omdrejningspunktet for materialet er de fem film, der fungerer som en informativ og fascinerende tilgang til emnet. Hver film har en varighed af 5-8 minutter og er både velegnede som hurtige informationskilder og som inspiration i forbindelse med netbaseret undervisning og elevresearch.

Filmene kan bruges enkeltvis i undervisningen eller som del af et tværfagligt forløb. Herunder findes en række elevopgaver, samt en dybdegående lærervejledning. På elevsiden findes endvidere en linksamling til yderlig information om emnet.

Lærervejledning

Download PDF med lærervejledning

Opgaver

Download PDF med elevopgaver