Sanitation

Mangel på toilet- og sanitetsfaciliteter i verdens slumområder er et af verdens største problemer. Hver eneste dag dør 4.500 børn som følge af mangel på rent vand og på grund af dårlige toiletforhold. De manglende toiletfaciliteter betyder nemlig, at folk er tvunget til at besørge i det fri, i floder eller i nærheden af steder, hvor der lever mange mennesker. Dette fører til en voldsom spredning af bakterier, der medfører livstruende sygdomme.

Den danske virksomhed EnviClean er i fuld gang med at teste prototypen på en ny slags toiletter, der kan afhjælpe problemerne. Den første protype ligger på en travl markedsplads i byen Kassee i det sydvestlige Uganda. Toiletbygningen, der har fået navnet ”One Stop Shop”, er designet ud fra beboernes ønsker, der mod en beskeden betaling kan få adgang til både toilet og bad. En tilhørende butik sælger toiletpapir, hygiejnebind og andre toiletartikler. Indtjeningen fra de lokales toiletbesøg går til vedligeholdelse, sikkerhedsvagter og rengøringspersonale der giver brugerne lyst til at benytte faciliteterne.

Projektet laves i samarbejde med Røde Kors, Acces2 Innovation, Watertech, BigaDan, AVV og DMS Africa

Billederne kan frit downloades til brug i undervisningen og elevpræsentationer.